2019 M. TAISYKLĖS

 
I ĮVADAS
Apibrėžimas. „Moterų ralis 2019“ (toliau – Renginys) – tai kitų varžybų statusą turinčios automobilių varžybos, automobilių pramoginis-orientacinis renginys, kurio tikslas – skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, propaguoti saugų eismą keliuose, pažintį su krašto lankytinomis vietomis, autoturizmą. Renginio koncepcija paremta saugaus eismo, aktyvaus laisvalaikio formų ir sveikatinimo propagavimo principais.
„Moterų ralis 2019“ vykdomas vadovaujantis:
– Tarptautinių ralio taisyklių nuostatomis;
– Šiomis taisyklėmis.
Renginys vykdomas pagal vienos iš autosporto šakų – standartinių gamyklinių automobilių ralio – principus, taisykles, įtraukiant papildomas aktyvias, sportiškas bei pažintį su lankytinais objektais skatinančias užduotis su numatytu vidutiniu greičiu pagal organizatoriaus išduotą kelio knygą (maršrutą) ir papildomomis rungtimis (toliau – PR) specialiuose kontrolės postuose bei užduotimis. Renginio dalyvės privalo laikytis LR Kelių eismo taisyklių ir šių nuostatų reikalavimų, taip pat Renginio teisėjų ir policijos pareigūnų teisėtų reikalavimų.
Šių nuostatų pakeitimai ir papildymai skelbiami organizatoriaus išleistais biuleteniais.
Renginio charakteristika.
Renginys vykdomas viešuosiuose bendram eismui neuždarytuose keliuose, specialios rungtys vykdomos uždarose, privačiose teritorijose.
Kelio danga: asfaltas (96,6%), žvyras (3,4%).
Renginyje numatyto maršruto kryptys: „Geltona“ ir „Žalia“. Abi kryptys turi tas pačias papildomas rungtis ir užduotis, skiriasi tik jų atlikimo seka.
Maršruto ilgis: ~280 km (detalus maršrutas pateikiamas Kelio knygoje).
Bendras rungčių, užduočių skaičius: 18.
II ORGANIZACIJA
2.1. Organizatoriaus kontaktinė informacija:
VšĮ „Idėjų grupė“, Ukmergės g. 223, Vilnius
tel. +370 600 11 606, el. paštas: info@igrupe.lt
Varžybų vadovas Maris Simson, tel. +370 616 06776
2.2. Oficiali pranešimų lenta. Visi oficialūs renginio dokumentai skelbiami svetainėje www.moteruralis.lt.
2.3. „Moterų ralyje“ vedamos įskaitos:

  • Bendroji įskaita. Ši įskaita vedama visiems užsiregistravusiems ekipažams (išskyrus Svečių įskaitos dalyviams).
  • Penkmečio įskaita. Šioje įskaitoje dalyvauja tik tie ekipažai, kurių bent dvi narės yra dalyvavusios visuose „Moterų ralio“ renginiuose nuo 2015 m.
  • „Mazda“ taurės įskaita. Šioje įskaitoje dalyvauja ekipažai, važiuojantys su „Mazda“ markės automobiliais.
  • Pradedančiojo vairuotojo įskaita. Šioje įskaitoje dalyvauja tik tie ekipažai, kurių I vairuotoja neturi 2 metų vairavimo stažo (automobilis privalo būti pažymėtas baltu kvadrato formos skiriamuoju ženklu su žaliu apvadu ir žaliu  klevo lapu viduryje).
  • Pirmą kartą dalyvaujančių renginyje įskaita. Ši įskaita vedama tik pirmą kartą užsiregistravusiems ekipažams (visi nariai dalyvauja pirmą kartą).
  • Istorinių automobilių įskaita. Šioje įskaitoje dalyvauja automobiliai, pagaminti iki 1987 m.
  • Dviejų narių ekipažų įskaita. Ši  įskaita vedama ekipažams, susidedantiems tik iš dviejų narių.
  • Daugiau nei dviejų narių ekipažų įskaita. Ši įskaita vedama ekipažams, susidedantiems iš daugiau nei dviejų narių.
  • Svečių įskaita. Šioje įskaitoje gali dalyvauti Organizatoriaus asmeniškai pakviesti dalyviai. Šios įskaitos dalyviai nedalyvauja bendrojoje ir kitose renginio įskaitose.
  • Komandinė įskaita. Įskaita vedama tarp pateikusių „Komandinę paraišką“ (žr. 8.1.) komandų.

III PROGRAMA
3.1. Programa iki renginio
2018-12-03 (pirmadienis)12:00Paraiškų priėmimo pradžiawww.moteruralis.lt2019-04-17 (trečiadienis)19:00Dalyvių istruktažas-mokymaiPPC „Akropolis“, Ozo g. 25, Vilniuje, „Forum Cinemas“.2019-04-19 (penktadienis)17:00Paraiškų priėmimo pabaigawww.moteruralis.lt2019-04-22 (pirmadienis)15:00Preliminarios starto tvarkos paskelbimaswww.moteruralis.lt
3.2. Programa renginio savaitę
2019-04-26 (penktadienis)18:00-21:00Administracinė komisija, GPS įrangos išdavimas (ekipažams, pageidaujantiems gauti registracijos paketą iš anksto)PPC AKROPOLIS (2 aukšte, Romos al., šalia „Elektromarkt“), Ozo g. 25, Vilnius2019-04-27 (šeštadienis)8:00-10:00Administracinė komisija, GPS įrangos išdavimasPPC AKROPOLIS (2 aukšte, Romos al., šalia „Elektromarkt“), Ozo g. 25, Vilnius8:45Renginio atidarymasPPC AKROPOLIS (1 aukšte, Briuselio al. (7 įėjimas, šalia „Gan Bei City“), Ozo g. 25, Vilnius9:00StartasRenginio atidarymo vietoje16:33Iškilmingas finišas (pirmo aut.)Gedimino pr. (prie Lukiškių a.), Vilnius21:00Preliminarių rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimaiLukiškių aikštė, Vilnius
IV PARAIŠKOS
4.1. Pildoma elektroninė ekipažo paraiškos forma www.moteruralis.lt (el. paraiškos forma pildoma, sukūrus vartotojo paskyrą (prisiregistravus prie sistemos)). Paraiška laikoma patvirtinta tuomet, kai sumokamas starto mokestis.
4.2. Starto mokestis turi būti sumokėtas per 3 d. d. nuo paraiškos pateikimo (atskirai organizatoriaus el. patvirtinimas (laiškas) apie paraiškos gavimą nesiunčiamas), kitu atveju paraiška anuliuojama.
4.3. Po paraiškos užpildymo ekipažas, prisijungęs prie el. registracijos sistemos savo vartotojo vardu, turi galimybę keisti ekipažo sudėtį, pavadinimą ir tikslinti informaciją iki administracinės komisijos pradžios. Informacija apie ekipažą taip pat gali būti patikslinta ir administracinės komisijos metu. Dėmesio: paraiškos pakeitimai, atlikti po paraiškų priėmimo pabaigos, t.y. po 2019-04-19 17:00 val., įtakos pakeitimus tik starto tvarkos ir rezultatų sistemos atžvilgiu, tačiau neturės įtakos jau paruoštiems startiniams paketams ir renginio vardinių licencijų gamybai.
4.4. Jeigu ekipažo ar komandos pavadinime naudojamas prekės ženklas, komercinis pavadinimas ar koks nors kitas reklamos elementas (žodis ar jų junginys, simbolis, raidė, skaitmuo, šūkis, kuris žymi ir padeda atskirti asmeniui ar įmonei priklausančią prekę/paslaugą), mokamas prekės ženklo mokestis, nurodytas 4.10. p.
4.5. Organizatorius turi teisę nutraukti paraiškų priėmimą anksčiau nurodyto termino, prieš tai informuodamas dalyvius atskiru biuleteniu.
4.6. Siekiant užtikrinti optimalius maršruto krypčių užpildymus, pirmieji 160 užsiregistravusių ekipažų automatiškai registruojami į „Geltoną“ kryptį, nuo 161 užsiregistravusio ekipažo – į „Žalią“ kryptį. Krypties priskyrimas yra automatinis, keisti krypties ekipažas negali.
4.7. Starto tvarką sudaro organizatorius, vadovaudamasis registruotų dalyvių sąrašu. „Geltonos“ krypties ekipažams suteikiami nelyginiai startiniai numeriai,  „Žalios“ krypties ekipažams – lyginiai startiniai numeriai.
4.8. „Geltonos“ ir „Žalios“ krypčių ekipažai startuoja lygiagrečiai, kas vieną minutę.
4.9. Startiniai numeriai nerezervuojami. Startinis nr. 13 neskiriamas nė vienam ekipažui. Ekipažų eiliškumas/ numeracija skelbiamame preliminariame dalyvių sąraše neturi įtakos starto tvarkos sudarymui.
4.10. Starto mokesčiai ekipažams:
nuo 1 iki 40 užsiregistravusio ekipažo: 80,00 Eur;
nuo 41 iki 80 užsiregistravusio ekipažo: 90,00 Eur;
nuo 81 iki 120 užsiregistravusio ekipažo: 100,00 Eur;
nuo 121 iki 160 užsiregistravusio ekipažo: 110,00 Eur;
nuo 161 iki 200 užsiregistravusio ekipažo: 120,00 Eur;
nuo 201 iki 240 užsiregistravusio ekipažo: 130,00 Eur;
nuo 241 iki 280 užsiregistravusio ekipažo: 140,00 Eur;
nuo 281 užsiregistravusio ekipažo: 150,00 Eur;
Nuo 2019-04-15 iki 2019-04-19 starto mokestis kasdien didinamas 10,00 Eur:
2019-04-15: 160 Eur;
2019-04-16: 170 Eur;
2019-04-17: 180 Eur;
2019-04-18: 190 Eur;
2019-04-19: 200 Eur.
Vienkartinis komandos mokestis: 40,00 Eur (mokamas, jeigu dalyvaujama komandinėje įskaitoje (žr. 8.2 p.)).
Prekės ženklo / reklamos elemento naudojimas komandos pavadinime: 50,00 Eur (mokamas 4.4. p. nurodytu atveju).
4.11. Starto mokestis mokamas:
Gavėjas: VšĮ „Idėjų grupė“
Įmonės kodas: 304442620
Bankas: Swedbank
Banko kodas: 73000
Gavėjo ats.s.: LT987300010156094572
Mokėjimo paskirtis: „Moterų ralis 2019“ starto mokestis už: ekipažo narių vardai pavardės ir/ar komandos pavadinimas
PVM sąskaita faktūra siunčiama el. paštu, gavus apmokėjimą. Dėl išankstinės sąskaitos prašome  kreiptis el. paštu info@moteruralis.lt arba užpildyti el. formą.
4.12. Startinio mokesčio grąžinimas. Jeigu ekipažas, sumokėjęs startinį mokestį, negali dalyvauti, jam grąžinama 50 proc. mokesčio. Apie tai ekipažas turi informuoti el. paštu info@moteruralis.lt iki 2019-04-25 17:00 val., pateikdamas pasirašytą prašymą su nurodytais startinio mokesčio dalinio grąžinimo rekvizitais. Informavus apie nedalyvavimą po nurodyto termino, startinis mokestis negrąžinamas. Jei paraiška nepriimama – grąžinamas visas startinis mokestis. Ekipažo diskvalifikacijos atveju, startinis mokestis negrąžinamas.
V RENGINIO DALYVIAI
5.1. Ekipažo sudėtis: moterys (mažiausiai 2), maksimalus ekipažo dalyvių skaičius ribojamas iki penkių.
5.2. Dalyvių aprangai  nėra specialių reikalavimų, tačiau pageidautina teminė apranga, atspindinti ekipažo pavadinimą ar pan. Renginio dalyvėms nėra privaloma automobilių sporto sportininko ekipiruotė, licencijos.
5.3. Kiekviena dalyvė, šiose taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudama renginyje, patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
5.4. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui. Renginio metu dalyviai prisiima pilną atsakomybę už save, savo turtą, gyvybę ir sveikatą, atsako asmeniškai už padarytą žalą tretiesiems asmenims. Dalyviai privalo laikytis kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos taisyklių, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų ir kitų įstatymų, parko nuostatų bei apsaugos reglamento, vietos savivaldos institucijų sprendimų, susijusių su lankymusi parkuose, kitų teisės aktų reikalavimų.
5.5. Kiekviena dalyvė registracija savaime sutinka, kad Organizatorius visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
VI AUTOMOBILIAI
6.1. Renginyje dalyvaujama automobiliu, atitinkančiu KET reikalavimus.
6.2. Automobilis privalo turėti galiojantį techninės apžiūros pasą. Kiekvienas ekipažas privalo turėti galiojantį transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą arba „žalią kortą“.
6.3. Automobilyje privalo būti avarinio sustojimo ženklas, pirmosios pagalbos rinkinys ir ne mažesnės kaip 1 kg (l) talpos gesintuvas.
6.4. Dalyvių automobilyje varžybų metu turi būti įjungtas bent vienas mobilusis telefonas, kurio numeris nurodytas paraiškoje.
6.5. Puošiant automobilius, Organizatorius atkreipia dėmesį, kad prie automobilio tvirtinami daiktai pagal Kelių eismo taisykles laikomi kroviniais. Dalyviai turi laikytis krovinių vežimo reikalavimų, daiktai turi būti tvirtinami taip, kad neblogintų vairuotojui matomumo, nepažeistų transporto priemonės stabilumo, netrukdytų jos vairuoti, neuždengtų žibintų, skiriamųjų ženklų ir valstybinio numerio, prie transporto priemonės pritvirtinti daiktai turi nekristi, nesivilkti, nekelti pavojaus žmonėms, nekelti triukšmo ir neteršti kelio bei aplinkos.
VII RUNGTYS, UŽDUOTYS
7.1. Renginyje vykdomos kelių tipų užduotys:
7.1.1. Važiavimo vidutiniu greičiu specialioji rungtis (VGR), kurios metu ekipažas turi maksimaliai tiksliai išlaikyti nurodytą vidutinį greitį. Šios rungties metu iki pat pabaigos jokių kitų užduočių spręsti nereikia. VGR yra numatyti keturi tarpiniai finišai, kuriuose bus matuojamas ekipažų vidutinis greitis, šių finišų vieta nebus iš anksto žinoma. Rungties pabaiga bus pažymėta finišo ženklu. Rezultatas bus nustatomas pagal GPS įrangos duomenis 0,1 km/val. tikslumu.
7.1.2. Specialiosios slalomo rungtys (SR), kelio danga: asfaltas
7.1.3. Kitos papildomos užduotys.
VIII KOMANDINĖ ĮSKAITA
8.1. Komanda – mažiausiai 2 ekipažų grupė, dalyvaujanti renginyje vienu pavadinimu, t.y. visų ekipažų pavadinimas vienodas, tik atskiriamas skaitmenimis (pvz. Merginos1; Merginos2 ir t.t.). Ekipažai, norintys dalyvauti komandinėje įskaitoje, nurodo tai elektroninėje paraiškos formoje www.moteruralis.lt ir sumoka komandos mokestį.
8.2. Komandos mokestis, nurodytas 4.10 p., taikomas tuo atveju, kai komandinėje įskaitoje dalyvauja komanda, susidedanti iš dviejų ekipažų. Kiekvienam papildomam ekipažui, dalyvaujančiam toje pačioje komandoje, papildomai taikomas 10,00 Eur mokestis (pvz. komanda „Merginos“: ekipažas A: 80 € starto mokestis + 40,00 € komandinis, ekipažas B: 80,00 € starto mokestis; ekipažas C: 80,00 € starto mokestis+10,00 €).
8.3. Komandos užimta vieta renginyje nustatoma pagal dviejų geriausią rezultatą pasiekusių ekipažų taškų sumą.
8.4. Komandinės įskaitos taškų skaičiavimo sistema yra tokia: sudaromas tarpinis komandinėje įskaitoje dalyvaujančių ekipažų sąrašas, kuriame ekipažo vietą nulemia rezultatas bendroje įskaitoje, paliekant šiame sąraše tik po 2 rezultatyviausius komandos ekipažus. Pirmi 10 ekipažų gauna taškus pagal žemiau esančią lentelę. Komandos rezultatas – pirmajame dešimtuke esančių tos komandos ekipažų taškų suma. Trys aukščiausias vietas užėmusios komandos dalyvauja apdovanojimų ceremonijoje.
Pozicija12345678910Taškai251815121086421
IX REKLAMA IR AUTOMOBILIO IDENTIFIKACINIAI NUMERIAI
9.1. Organizatoriaus išduota reklama yra privaloma visiems ekipažams. Organizatoriaus pateikiamų starto numerių, renginio lipdukų dalyviams išdėstymas skelbiamas Priede Nr. 1.
9.2. Renginio metu praradus starto numerius ar/ir reklamos lipdukus, ekipažas privalo informuoti Organizatorių nurodytu kontaktiniu tel. nr. To nepadarius/ tyčia pašalinus minėtus lipdukus renginio metu/ už renginio organizatoriaus reklamos lipdukų dalinį arba pilną uždengimą (jei reklama nematoma) ekipažui taikoma 100 Eur bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį.
X ADMINISTRACINĖ KOMISIJA
10.1. Dokumentų patikrinimas vyks administracinės komisijos metu. Ekipažo atstovas ar ekipažo narys privalo turėti registracijai reikalingus dokumentus: pasirašytą visų ekipažo narių paraišką (paraiška atspausdinama, prisijungus prie savo vartotojo paskyros registracijos sistemoje, paraiška suformuojama pagal pateiktus duomenis (spausdinimui/pasirašymui), I vairuotojos pažymėjimą (jeigu dalyvauja „Pradedančiojo vairuotojo“ įskaitoje).
10.2. Administracinės komisijos metu ekipažams išduodami šie dokumentai:
PozicijaKiekisStartiniai numeriai4Ralio reklamos lipdukų komp.1Ralio IDkiekvienai ekipažo nareiGPS įrenginys1
10.3. Kelio knyga išduodama LK0.
10.4. GPS įrenginio išdavimas administracinės komisijos metu ir įrenginio naudojimas renginio metu. Siekiant užtikrinti sklandžią renginio eigą bei nustatyti papildomų rungčių rezultatus, administracinės komisijos metu ekipažams bus išduodamas GPS įrenginys, kurį kiekvienas ekipažas privalės naudoti viso renginio metu.
Kiekvienas įrenginys turi unikalų serijinį numerį, priskiriamą kiekvienam ekipažui. Ekipažų geografinė pozicija stebima viso renginio metu.
Renginio metu įrenginys automobilyje turi būti matomoje vietoje, kad teisėjai galėtų jį identifikuoti.
Ekipažai privalo turėti išduotą GPS įrangą automobilyje, atvykstant į LK1. Ekipažams, atvykusiems be GPS įrenginio, nebus leidžiama startuoti.
Už įrenginį renginio metu materialiai atsakingas ekipažas. Kiekvienas ekipažas už įrenginio išdavimą administracinės komisijos metu turi pateikti 100 € užstatą. Įrenginys ir užstatas grąžinamas finišavus renginyje paskutiniame laiko kontrolės punkte LK12 (šalia starto-finišo arkos) , pažymėtame kelio knygoje (2019-04-27 nuo 16:30 val. iki 21.00 val.). Tai galioja tiek finišavusiems ekipažams, tiek ir ekipažams, pasitraukusiems iš renginio anksčiau laiko. Grąžinus netvarkingą, neveikiantį įrenginį arba negrąžinus jo iki nurodyto laiko, užstatas negrąžinamas.
XI BAUDOS
11.1. Vėlavimas į LK (laiko kontrolės punktą) – už kiekvieną minutę – 10 sek.
11.2. Skubėjimas į LK – už kiekvieną minutę – 1 min.
11.3. Specialiosios rungties starte ekipažas privalo pajudėti iš starto pozicijos ir ją atlaisvinti kitam ekipažui per 15 sek. nuo nustatyto starto laiko. Ekipažas, vėluojantis pasitraukti iš starto vietos ilgiau negu 15 sek., gali būti baudžiamas laiko bauda. Ekipažas, skubantis startuoti, t.y. pajudėjęs anksčiau laiko, baudžiamas 20 sek. Ekipažas, sustojęs specialiosios rungties vykdymo metu ilgesniam nei 3 sek. laikui yra baudžiamas pagal 11.11 punktą.
11.3.1. Viršijus leidžiamą nuokrypį taikoma 2 sek bauda už kiekvieną 0,1 km/val ekipažo greičio skirtumą nuo užduoto vidutinio greičio atmetus 11.13.1 punkte nurodytą leidžiamą nuokrypį.
11.4  Vėlavimas į SLK (slaptas laiko kontrolės postas) arba į vidutinio greičio/laiko normos rungties PR finišą 1 min. – bauda 10 sek.
11.5. Skubėjimas į SLK arba į vidutinio greičio/laiko normos rungties PR finišą 1 min. – bauda 1 min.
11.6. Ekipažui neatsižymėjus SLK /SKP (slaptas pravažiavimo kontrolės punktas), skiriama bauda – 5 min.
11.7. Atvažiavimas į bet kurį kontrolės punktą iš kitos pusės nei numatyta kelio knygoje – bauda 5 min.
11.8. Neteisingas atsakymas arba neišspręsta užduotis – atitinkama laiko bauda skiriama, atsižvelgiant į užduoties sudėtingumą (baudos laikas bus pažymėtas kelio knygoje prie kiekvienos užduoties).
11.9. Stovelio (kūgio) nuvertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 20 sek.
11.10. „Bazės“ neįvykdymas – 20 sek.
11.11. Specialiosios rungties atlikimas ne pagal schemą – bauda 1 min.
11.12. Važiavimas neprisisegus saugos diržų – 1 min.
11.13. Vidutinio greičio rungties baudos:
11.13.1. Leidžiamas nuokrypis nuo užduoto vidutinio greičio – iki 0,1 km/val.
11.13.2. Viršijus leidžiamą nuokrypį, taikoma 20 sek. bauda už kiekvieną km/val. – tiek už viršytą vidutinį greitį, tiek už per mažą vidutinį greitį.
11.14. Teisėjų nurodymų nevykdymas gali būti baudžiamas diskvalifikacija.
11.15. Organizatoriams užfiksavus arba kitiems dalyviams pranešus apie kitų ekipažų netoleruotiną elgesį (tyčinis trukdymas kitiems dalyviams trasoje ir kt.) renginio metu, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš varžybų.
11.16. Organizatoriams užfiksavus (foto/video) arba kitiems dalyviams pranešus ir pasitvirtinus informacijai apie neleistiną kitų, renginyje nedalyvaujančių, asmenų ar transporto priemonių pagalbą ekipažui, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio. Ekipažai, paskui kuriuos seks iš paskos/ važiuos/ lydės/ dalyvaus užduotyse asmenys, nedalyvaujantys renginyje, taip pat gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio.
11.17. Ekipažas atsakingas už kelio knygą, užduočių lapą ir laiko fiksavimo kortelę. Nepateikus užduočių lapo ir laiko kortelės teisėjui arba užfiksavus faktą, kad užduočių lapas ar laiko kortelė yra kitame ekipaže arba pas asmenis, nedalyvaujančius varžybose, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio.
11.18. Neatsižymėjus LK punkte ar nepravažiavus greituminės rungties baudą ekipažui skiriama varžybų vadovo sprendimu.
XII APDOVANOJIMAI
12.1. Įskaitų prizininkai-ekipažai (pirmosios trys vietos) apdovanojimi taurėmis ir diplomais.
12.2. Papildomos nominacijos: „Stilingiausia komanda“, „Azartiškiausia komanda“, „Saugiausias ekipažas“. Organizatoriai turi teisę įsteigti papildomas nominacijas.
12.3. Visi ekipažai – prizininkai (ar bent vienas iš ekipažo narių) privalo dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje. Nedalyvavę apdovanojimuose ekipažai netenka teisės į apdovanojimus bei prizus, jeigu jie numatyti.
12.4. Apdovanojimai vyksta, vadovaujantis preliminariais rezultatais, skelbiamais www.moteruralis.lt. Oficialūs rezultatai skelbiami po preliminarių rezultatų paskelbimo praėjus 30 minučių, jeigu protestų negauta.
XIII KITOS NUOSTATOS
13.1. Protestai teikiami LK8 ir/ar LK12 posto teisėjui raštu ne vėliau kaip 30 minučių po preliminarių rezultatų paskelbimo www.moteruralis.lt. Protestas pateikiamas kartu su 50,00 Eur užstatu, nurodant protesto esmę, ekipažo start.nr., kurio rezultatą prašoma peržiūrėti, nurodant visas faktines aplinkybes ir t.t. Užstatas už protestą grąžinamas, patenkinus protestą, nepatenkinus protesto – užstatas negrąžinamas. Gavus protestą, oficialių rezultatų paskelbimas gali būti nukeltas, nurodant naują oficialių rezultatų paskelbimo laiką www.moteruralis.lt. Po oficialių rezultatų paskelbimo protestai, prašymai dėl rezultatų išaiškinimo nepriimami. Į užklausas dėl prašymo išaiškinti rezultatus organizatorius atsako per 20 d.d. nuo prašymo gavimo.
13.2. Papildomų rungčių (VGR, SR) rezultatai skelbiami gyvai tinklapyje www.moteruralis.lt. Bendrieji rezultatai skelbiami, finišavus visiems ekipažams.
13.3. Visus ginčus ir nesutarimus sprendžia varžybų vadovas, kurio sprendimas yra galutinis, neginčytinas ir privalomas visiems dalyviams.
13.4. Dalyvių asmens duomenys, pateikiami paraiškoje, gali būti naudojami renginio rinkodaros tikslais.
13.5. Organizatorius pasilieka teisę, esant būtinybei, keisti renginio taisykles, renginio eigą, laiką, atstumą, starto tvarką.
13.6. Bet kokie nesuderinti su renginio organizatoriumi ekipažo ar komandos veiksmai, susiję su kokio nors prekės ženklo, įmonės, kito renginio ar pan. reklama, yra draudžiami. Bauda: 500 Eur ir ekipažo/komandos diskvalifikacija. Leidžiama: prekės ženklo, įmonės reklaminiai lipdukai ant ekipažo automobilio, reklaminė dalyvių apranga.
13.7. Teisėjų postų darbo laikas baigiasi praėjus 30 min. nuo paskutinio ekipažo numatyto atvykimo laiko (išskyrus LK-12 „Finišo podiumas“, kurio darbo laikas baigiasi 21:30).
XIV RENGINIO DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
14.1. VšĮ „Idėjų grupė“, tvarkydama renginio dalyvių asmens duomenis, tampa asmens duomenų valdytoju ir prisiima atsakomybę dėl dalyvių pateikiamų asmens duomenų saugumo, užtikrina, kad pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis duomenų saugos teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslas, kuriuo renkami asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinė informacija), yra užtikrinti teisingų duomenų turėjimą, siekiant susisiekti su dalyviais dėl ateityje vyksiančių renginių, atlikti renginio įvertinimą, administruoti renginį. Teisinis šių asmens duomenų rinkimo pagrindas yra renginio dalyvių sutikimas.
14.2. VšĮ „Idėjų grupė“ imsis tinkamų priemonių apsaugoti dalyvių asmens duomenis, kurie bus naudojami tik įmonės viduje, jais gali būti taip pat pasidalinta su partneriais, dalyvausiančiais renginyje.
14.3. Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl renginio dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti paskelbti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.
14.4. Dalyvių pateikti asmens duomenys bus saugomi iki to laiko, kol galios sutikimas tvarkyti/saugoti asmens duomenis. Renginio dalyviai turi teisę bet kada atsisakyti šio sutikimo tvarkyti/saugoti asmens duomenis.
14.5. Jei duomenys yra neteisingi ar neišsamūs renginio dalyviai turi teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti, taikant esamuose įstatymuose numatytus apribojimus ir teises tvarkyti duomenis. Šios teisės vadinamos: „teisė reikalauti ištaisyti duomenis“, „teisė reikalauti ištrinti duomenis“ arba „teisė būti pamirštam“.