Taisyklės

„Moterų ralio“ saugaus elgesio kelyje deklaracija

Priedas Nr. 1 „Organizatoriaus pateikiamų starto numerių, renginio lipdukų dalyviams išdėstymas“

Biuletenis Nr. 1

Biuletenis Nr. 2

Prezentacija

 

I ĮVADAS

Apibrėžimas. „Moterų ralis 2018“ (toliau – Renginys) – tai kitų varžybų statusą turinčios automobilių varžybos, automobilių pramoginis-orientacinis renginys, kurio tikslas – skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, propaguoti saugų eismą keliuose, pažintį su lankytinomis vietomis, autoturizmą. Renginio koncepcija paremta saugaus eismo, aktyvaus laisvalaikio formų ir sveikatinimo propagavimo principais.

„Moterų ralis 2018“ vykdomas vadovaujantis:
– 2018 metų Lietuvos ralio taisyklėmis (T-2018);
– Šiais papildomais nuostatais.

Renginys vykdomas pagal vienos iš autosporto šakų – standartinių gamyklinių automobilių ralio – principus, taisykles, įtraukiant papildomas aktyvias, sportiškas bei pažintį su lankytinais objektais skatinančias užduotis su numatytu vidutiniu greičiu pagal organizatoriaus išduotą kelio knygą (maršrutą) ir papildomomis rungtimis (toliau – PR) specialiuose kontrolės postuose. Renginio dalyviai privalo laikytis LR Kelių eismo taisyklių ir šių nuostatų reikalavimų, taip pat Renginio teisėjų ir policijos pareigūnų teisėtų reikalavimų.
Šių nuostatų taisymai ir pakeitimai bus paskelbti organizatoriaus išleistais biuleteniais.

Renginio charakteristika.
Renginys vykdomas viešuosiuose bendram eismui neuždarytuose keliuose, specialios rungtys vykdomos uždarose, privačiose teritorijose.
Kelio danga: asfaltas, žvyras.
Apytikslis trasos ilgis: ~250-300 km (detalus maršrutas pateikiamas Kelio knygoje).
Visi atstumai matuojami, naudojant mobiliąją aplikaciją Navigation Be on Road. Rekomenduojame patikrinti dalyvaujančių automobilių odometro rodmenų kalibravimą.

 

II ORGANIZACIJA

2.1. Organizatoriaus kontaktinė informacija:
VšĮ „Idėjų grupė“, Ukmergės g. 223, Vilnius
tel. +370 613 22996, el. paštas: info@igrupe.lt
Registracijos klausimais tel. +370 600 11606

2.2. Oficiali pranešimų lenta. Visi oficialūs renginio dokumentai bus skelbiami svetainėje www.moteruralis.lt. Registracijos formoje dalyviai turi nurodyti telefono numerį, skirtą gauti pranešimams apie kiekvieno naujo dokumento paskelbimą pranešimų lentoje internete. Tokie patys pranešimai taip pat gali būti siunčiami dalyviams per WhatsApp programą.

2.3. „Moterų ralyje“ vedamos įskaitos:

  • Bendroji įskaita. Ši įskaita vedama visiems užsiregistravusiems ekipažams (išskyrus VIP ekipažus).
  • Pradedančiojo vairuotojo įskaita. Šioje įskaitoje dalyvauja tik tie ekipažai, kurių I vairuotoja neturi 2 metų vairavimo stažo (automobilis privalo būti pažymėtas baltu kvadrato formos skiriamuoju ženklu su žaliu apvadu ir žaliu  klevo lapu viduryje).
  • Pirmą kartą dalyvaujančių renginyje įskaita. Ši įskaita vedama tik pirmą kartą užsiregistravusiems ekipažams (visi nariai dalyvauja pirmą kartą).
  • Istorinių automobilių įskaita. Šioje įskaitoje dalyvauja automobiliai, pagaminti iki 1986 m.
  • Dviejų narių ekipažų įskaita. Ši  įskaita vedama ekipažams, susidedantiems tik iš dviejų narių.
  • Daugiau nei dviejų narių ekipažų įskaita. Ši įskaita vedama ekipažams, susidedantiems iš daugiau nei dviejų narių.
  • „Mazda taurės” įskaita. Šioje įskaitoje dalyvauja visi ekipažai, dalyvaujantys su „Mazda” markės automobiliu.
  • VIP įskaita. Šioje įskaitoje gali dalyvauti Organizatoriaus asmeniškai pakviesti dalyviai, rėmėjų atstovai. Šios įskaitos dalyviai nedalyvauja bendroje ir kitose (išskyrus VIP) renginio įskaitose.
  • Komandinė įskaita. Įskaita vedama tarp pateikusių „Komandinę paraišką“ (žr. 7.1.) komandų.

III PROGRAMA
3.1. Programa iki renginio

2017-12-14 (ketvirtadienis)
19:00 Paraiškų priėmimo pradžia www.moteruralis.lt
2018-04-20 (penktadienis)
17:00 Paraiškų priėmimo pabaiga www.moteruralis.lt
2018-04-23 (pirmadienis)
15:00 Preliminarios starto tvarkos paskelbimas www.moteruralis.lt

3.2. Programa renginio savaitę

2018-04-26 (ketvirtadienis)
18:00-19:30;

20:00-21:30

Dalyvių instruktažas-mokymai Mazda“ salonas, P. Žadeikos g. 1B, Vilnius
2018-04-27 (penktadienis)
18:00-21:00 Administracinė komisija (ekipažams, pageidaujantiems gauti registracijos paketą iš anksto) PPC AKROPOLIS (2 aukšte, Romos al., šalia „Elektromarkt“), Ozo g. 25, Vilnius
2018-04-28 (šeštadienis)
8:30-11:00 Administracinė komisija PPC AKROPOLIS (2 aukšte, Romos al., šalia „Elektromarkt“), Ozo g. 25, Vilnius
9:30 Priešstartinis dalyvių instruktažas PPC AKROPOLIS (1 aukšte, Briuselio al. (7 įėjimas, šalia „Gan Bei City“), Ozo g. 25, Vilnius
9:45 Renginio atidarymas PPC AKROPOLIS (1 aukšte, Briuselio al. (7 įėjimas, šalia „Gan Bei City“), Ozo g. 25, Vilnius
10:00 Startas Renginio atidarymo vietoje
18:02 (pirmas aut.) Iškilmingas finišas Stiklių g., prie Vilniaus Rotušės
22:00 (durys atidaromos 21:00) Oficialių rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimai Pramogų salė „Vakaris Vilnius“ „Pramogų banke“ (III – IV aukštai), Stulginskio g. 8, Vilnius

IV PARAIŠKOS

4.1. Pildoma elektroninė ekipažo paraiškos forma www.moteruralis.lt (el. paraiškos forma pildoma, sukūrus vartotojo paskyrą (prisiregistravus prie sistemos)). Paraiška laikoma patvirtinta tuomet, kai sumokamas starto mokestis (atskirai organizatoriaus el. patvirtinimas (laiškas) apie paraiškos gavimą nesiunčiamas).

4.2. Starto mokestis turi būti sumokėtas per 3 d. d. nuo paraiškos pateikimo, kitaip paraiška bus anuliuota.

4.3. Po paraiškos užpildymo ekipažas, prisijungęs prie el. registracijos sistemos savo vartotojo vardu, turi teisę keisti ekipažo sudėtį, pavadinimą ir tikslinti informaciją iki 2018-04-13 17:00 val. Po šio termino informacija apie ekipažą nekeičiama, ekipažo dalyvių skaičius nedidinamas.

4.4. Jeigu ekipažo/komandos pavadinime naudojamas prekės ženklas, komercinis pavadinimas ar koks nors kitas reklamos elementas (žodis ar jų junginys, simbolis, raidė, skaitmuo, šūkis, kuris žymi ir padeda atskirti asmeniui ar įmonei priklausančią prekę/paslaugą), sumokamas prekės ženklo mokestis, nurodytas 4.8. p.

4.5. Organizatorius turi teisę nutraukti paraiškų priėmimą anksčiau nurodyto termino, prieš tai informuodamas dalyvius atskiru biuleteniu.

4.6. Starto tvarką sudaro organizatorius. Komandinėje įskaitoje dalyvaujantys ekipažai negali startuoti šalia vienas kito, tarp jų bus numatytas bent penkių ekipažų tarpas.

4.7. Startiniai numeriai nerezervuojami.

4.8. Starto mokesčiai ekipažams ir komandoms:

Starto mokestis Nuo 1 iki 40 ekipažo Nuo 41 iki 90 ekipažo Nuo 91 iki 140 ekipažo Nuo 141 iki 199 ekipažo Nuo 200 iki … ekipažo
Ekipažo mokestis 80,00 Eur

IŠPARDUOTA

90,00 Eur

IŠPARDUOTA

100,00 Eur

IŠPARDUOTA

110,00 Eur

IŠPARDUOTA

120,00 Eur

IŠPARDUOTA

Vienkartinis komandos mokestis* 30,00 Eur
Prekės ženklo / reklamos elemento naudojimas komandos pavadinime** 50,00 Eur

*mokamas, jeigu dalyvaujama komandinėje įskaitoje (žr. 7.1-7.3 p.)
**mokamas 4.4. p. nurodytu atveju

4.9. Starto mokestis mokamas:
Gavėjas: VšĮ „Idėjų grupė“
Įmonės kodas: 304442620
Bankas: Danske bank
Banko kodas: 74000
Gavėjo ats.s.: LT057400053776623810
Mokėjimo paskirtis: „Moterų ralis 2018“ starto mokestis už: ekipažo narių vardai pavardės ir/ar komandos pavadinimas

PVM sąskaita faktūra atsiunčiama el. paštu, gavus apmokėjimą. Dėl išankstinės sąskaitos prašome kreiptis el. paštu info@moteruralis.lt

4.10. Starto mokesčio grąžinimas. Jeigu ekipažas, sumokėjęs startinį mokestį, negali dalyvauti, jam grąžinama 50 proc. mokesčio. Apie tai ekipažas turi informuoti el. paštu info@moteruralis.lt iki 2018-04-27 17:00 val., pateikdamas pasirašytą prašymą su nurodyta pasitraukimo priežastimi ir startinio mokesčio grąžinimo rekvizitais. Informavus raštu apie nedalyvavimą po nurodyto termino, startinis mokestis negrąžinamas. Jei paraiška nepriimama – grąžinamas visas starto mokestis. Ekipažo diskvalifikacijos atveju, starto mokestis negrąžinamas.

V RENGINIO DALYVIAI

5.1. Ekipažo sudėtis: moterys (mažiausiai 2), maksimalus ekipažo dalyvių skaičius ribojamas iki penkių.

5.2. Dalyvių aprangai  nėra specialių reikalavimų, tačiau pageidautina teminė apranga, atspindinti „Šimtmečio Moterų ralio“ idėją ar Jūsų ekipažo pavadinimą. Renginio dalyviams nereikia turėti sportininko licencijų, šalmų ir kombinezonų.

5.3. Renginio metu dalyviai prisiima pilną atsakomybę už save, savo turtą, gyvybę ir sveikatą, atsako asmeniškai už padarytą žalą tretiesiems asmenims.

VI AUTOMOBILIAI

6.1. Renginyje dalyvaujama standartiniu automobiliu, atitinkančiu KET reikalavimus.

6.2. Automobilis privalo turėti galiojantį techninės apžiūros pasą. Kiekvienas ekipažas privalo turėti galiojantį transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą arba „žalią kortą“.

6.3. Automobilyje privalo būti avarinio sustojimo ženklas, pirmosios pagalbos rinkinys ir ne mažesnės kaip 1 kg (l) talpos gesintuvas.

6.4. Dalyvių automobilyje turi būti įjungtas mobilusis telefonas, kurio numeris nurodytas paraiškoje (tel. nr. pranešimams).

6.5. Puošiant automobilius, Organizatorius atkreipia dėmesį, kad prie automobilio tvirtinami daiktai pagal Kelių eismo taisykles laikomi kroviniais. Dalyviai turi laikytis krovinių vežimo reikalavimų, daiktai turi būti tvirtinami taip, kad neblogintų vairuotojui matomumo, nepažeistų transporto priemonės stabilumo, netrukdytų jos vairuoti, neuždengtų žibintų, skiriamųjų ženklų ir valstybinio numerio, prie transporto priemonės pritvirtinti daiktai turi nekristi, nesivilkti, nekelti pavojaus žmonėms, nekelti triukšmo ir neteršti kelio bei aplinkos.

VII KOMANDINĖ ĮSKAITA

7.1. Komanda – mažiausiai 2 ekipažų grupė, dalyvaujanti renginyje vienu pavadinimu, t.y. visų ekipažų pavadinimas vienodas, tik atskiriamas skaitmenimis (pvz. Merginos1; Merginos2 ir t.t.). Ekipažai, norintys dalyvauti komandinėje įskaitoje, nurodo tai elektroninėje paraiškos formoje www.moteruralis.lt ir sumoka komandos mokestį.

7.2. Komandai gali atstovauti daugiausia penki ekipažai.

7.3. Komandos mokestis, nurodytas 4.8 p., taikomas tuo atveju, kai komandinėje įskaitoje dalyvauja komanda, susidedanti iš dviejų ekipažų. Kiekvienam papildomam ekipažui, dalyvaujančiam toje pačioje komandoje, papildomai taikomas 10,00 Eur mokestis (pvz. komanda „Merginos“: ekipažas A: 80 € starto mokestis + 30 eurų komandinis, ekipažas B: 80 € starto mokestis; ekipažas C: 80 € starto mokestis+10 eurų).

7.4. Komandos užimta vieta renginyje nustatoma pagal dviejų geriausią rezultatą pasiekusių ekipažų taškų sumą.

7.5. Komandinės įskaitos taškų skaičiavimo sistema yra tokia: sudaromas tarpinis komandinėje įskaitoje dalyvaujančių ekipažų sąrašas, kuriame ekipažo vietą nulemia rezultatas bendroje įskaitoje, paliekant šiame sąraše tik po 2 rezultatyviausius komandos ekipažus. Pirmi 10 ekipažų gauna taškus pagal žemiau esančią lentelę. Komandos rezultatas – pirmajame dešimtuke esančių tos komandos ekipažų taškų suma. Trys aukščiausias vietas užėmusios komandos dalyvauja apdovanojimų ceremonijoje.

Pozicija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Taškai 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

VIII REKLAMA IR AUTOMOBILIO IDENTIFIKACINIAI NUMERIAI

8.1. Priedas Nr. 1 „Organizatoriaus pateikiamų starto numerių, renginio lipdukų dalyviams išdėstymas“ bus paskelbtas 2018-03-20. Organizatoriaus išduota reklama yra privaloma visiems ekipažams.

8.2. Renginio metu praradus starto numerius ar/ir reklamos lipdukus, ekipažas privalo informuoti Organizatorių nurodytu kontaktiniu tel. nr. To nepadarius ar tyčia pašalinus minėtus lipdukus renginio metu, ekipažui taikoma 30 Eur bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį. Už renginio organizatoriaus reklamos lipdukų dalinį arba pilną uždengimą (jei reklama nematoma) ekipažui taikoma 40 Eur bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį.

IX ADMINISTRACINĖ KOMISIJA

9.1. Dokumentų patikrinimas vyks administracinės komisijos metu. Ekipažo atstovas ar ekipažo narys privalo turėti registracijai reikalingus dokumentus: pasirašytą visų ekipažo narių paraišką (paraiška atspausdinama, prisijungus prie savo vartotojo paskyros registracijos sistemoje, paraiška suformuojama pagal pateiktus duomenis (spausdinimui/pasirašymui), I vairuotojos pažymėjimą (jeigu dalyvauja „Pradedančiojo vairuotojo“ įskaitoje).

9.2. Administracinės komisijos metu ekipažams išduodami šie dokumentai:

Pozicija Kiekis
Startiniai numeriai 4
Ralio reklamos lipdukų komp. 1
Ralio ID ir apyrankė (privaloma kiekvienai dalyvei, segama vietoje) kiekvienai ekipažo narei

9.3. Kelio knyga išduodama LK0.

X BAUDOS

10.1. Vėlavimas į LK (laiko kontrolės punktą) – už kiekvieną minutę – 10 sek.

10.2. Skubėjimas į LK – už kiekvieną minutę – 1 min.

10.3. Specialiosios rungties starte ekipažas privalo pajudėti iš starto pozicijos ir ją atlaisvinti kitam ekipažui per 15 sek. nuo nustatyto starto laiko. Ekipažas, vėluojantis pasitraukti iš starto vietos ilgiau negu 15 sek., gali būti baudžiamas laiko bauda. Ekipažas, skubantis startuoti, t.y. pajudėjęs anksčiau laiko, baudžiamas 1 min.

10.4  Vėlavimas į SLK arba į vidutinio greičio/laiko normos rungties PR finišą 1 min. – bauda 10 sek.

10.5. Skubėjimas į SLK arba į vidutinio greičio/laiko normos rungties PR finišą 1 min. – bauda 1 min.

10.6. Ekipažui neatsižymėjus SLK (slaptas laiko kontrolės postas)/SKP (slaptas pravažiavimo kontrolės punktas), skiriama bauda – 5 min.

10.7. Atvažiavimas į bet kurį kontrolės punktą iš kitos pusės nei numatyta kelio knygoje – bauda 5 min.

10.8. Neteisingas atsakymas arba neišspręsta užduotis – atitinkama laiko bauda skiriama, atsižvelgiant į užduoties sudėtingumą (baudos laikas bus pažymėtas kelio knygoje prie kiekvienos užduoties).

10.9. Stovelio (kūgio) nuvertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 20 sek.

10.10. „Bazės“ neįvykdymas – 20 sek.

10.11. Specialiosios rungties atlikimas ne pagal schemą – laikas nefiksuojamas, skiriama 2 min. bauda.

10.12. Važiavimas neprisisegus saugos diržų – 1 min.

10.13. Vidutinio greičio rungties baudos:

10.13.1. Leidžiamas nuokrypis nuo užduoto vidutinio greičio – iki 0,1 km/val.

10.13.2. Viršijus leidžiamą nuokrypį, taikoma 20 sek. bauda už kiekvieną km/val. – tiek už viršytą vidutinį greitį, tiek už per mažą vidutinį greitį.

10.14. Teisėjų nurodymų nevykdymas gali būti baudžiamas diskvalifikacija.

10.15. Organizatoriams užfiksavus arba kitiems dalyviams pranešus apie kitų ekipažų netoleruotiną elgesį (tyčinis trukdymas kitiems dalyviams trasoje ir kt.) renginio metu, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš varžybų.

10.16. Organizatoriams užfiksavus (foto/video) arba kitiems dalyviams pranešus ir pasitvirtinus informacijai apie neleistiną kitų, renginyje nedalyvaujančių, asmenų ar transporto priemonių pagalbą ekipažui, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio. Ekipažai, paskui kuriuos seks iš paskos/ važiuos/ lydės/ dalyvaus užduotyse asmenys, nedalyvaujantys renginyje, taip pat gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio.

10.17. Ekipažas atsakingas už kelio knygą ir laiko fiksavimo kortelę. Nepateikus laiko kortelės teisėjui arba užfiksavus faktą, kad laiko kortelė yra kitame ekipaže arba pas asmenis, nedalyvaujančius varžybose, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio.

XI APDOVANOJIMAI

11.1. Apdovanojimai skiriami už visų įskaitų, nurodytų 2.3. p., pirmąsias tris vietas, ekipažai apdovanojami diplomais, taurėmis ir prizais, jeigu jie įsteigti.

11.2. Papildomos nominacijos: „Stilingiausia komanda“, „Azartiškiausia komanda“, „Geriausios nuotaikos automobilis“. Organizatoriai turi teisę įsteigti papildomas nominacijas/prizus.

11.3. Apdovanojimų ceremonija vyks Pramogų salėje „Vakaris Vilnius“ „Pramogų banke“, Stulginskio g. 8, Vilniuje.

11.4. Visi ekipažai – prizininkai (ar bent vienas iš ekipažo narių) privalo dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje. Nedalyvavę apdovanojimuose ekipažai netenka teisės į apdovanojimus bei prizus.

11.5. Apdovanojimai vyksta, vadovaujantis preliminariais rezultatais. Oficialūs rezultatai skelbiami renginio tinklapyje.

XII KITOS NUOSTATOS

12.1. Protestai turi būti pateikti varžybų vadovui raštu ne vėliau kaip 30 minučių po oficialių rezultatų pateikimo. Protestas pateikiamas kartu su 50,00 Eur depozitu.

12.2. Visus ginčus ir nesutarimus sprendžia renginio teisėjai. Varžybų vadovo sprendimas yra galutinis, neginčytinas ir privalomas visiems dalyviams.

12.3. Dalyvaudami renginyje, dalyviai sutinka, kad jų pateikti asmens duomenys būtų naudojami renginio rinkodaros tikslais.

12.4. Organizatorius pasilieka teisę, esant būtinybei, keisti renginio taisykles, renginio eigą, laiką, atstumą, starto tvarką.

12.5. Bet kokie nesuderinti su renginio organizatoriumi ekipažo ar komandos veiksmai, susiję su kokio nors prekės ženklo, įmonės, kito renginio ar pan. reklama, yra draudžiami. Bauda: 500 Eur ir ekipažo/komandos diskvalifikacija. Leidžiama: prekės ženklo, įmonės reklaminiai lipdukai ant ekipažo automobilio, reklaminė dalyvių apranga.